Brzegi


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sobków, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Po prawej strony głównej alejki, na środku cmentarza, jest rząd czterech mogił. Trzy mogiły z betonowymi krzyżami, jedna z cementową płytą. W płytę wmurwany jest kamienny krzyż z wyrytym napisem:
Hier ruhen / Gefr. Otto Schmidt / Ulan Paul Schulz /v. Gerade Res. Ul. Regt. 17 /..../ 28.9.1914.
Pochowano tu 5 żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1914 i 1915 r.

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHMIDTOTTOGEFR.GERADE RES. UL. REGT.171914-09-28--- -
SCHULZPAULULANGERADE RES. UL. REGT.171914-09-28--- -


Powrót do strony głównej