Buczyno-Mikosy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny o pow. 0,03 ha. Pochowano na nim 400 niemieckich żołnierzy.
Cmentarz usytuowany między miejscowościami Wróble i Buczyno-Mikosy. Po prawej stronie drogi, łatwy do lokalizacji.
Teren cmentarza ogrodzony. W centralnym miejscu krzyż. W trawie leżał inny, mniejszy żeliwny krzyż, który kiedyś zapewne oznaczał którąś z mogił. Niestety niewiele zachowało się z oryginalnej struktury cmentarza: nie widać zarysów grobów. Mimo to widać, że miejscowa ludność stara się ocalić te miejsce przed zapomnieniem.

Opracowanie:Szymon Reszewicz
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej