Bujny-Biszewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny o pow. 0,034 ha. Pochowano na nim 15 niemieckich żołnierzy.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej