Gregorowce I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orla, pow. bielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny o pow. ok. 0,03 ha, na którym pochowano 47 niemieckich i 1 żołnierza niezannej narodowości, zlokalizowany w połowie drogi (1 km) pomiędzy wsią Malinniki, leżącą przy trasie Białystok–Bielsk Podlaski–granica państwa, a wsią Gregorowce.
Cmentarz na planie nieregularnego czworoboku przy drodze na skraju lasu. Ogrodzenie współczesne z rur stalowych, pomalowanych na czarno. Kilka przęseł od strony lasu zdemontowane. Przy najkrótszym z boków od strony Malinnik, pomnik betonowy w postaci kwadratowego słupa, zwieńczony hełmem bojowym z napisami z trzech stron. Na dole od strony drogi, współczesna tablica kamienna z napisem „Miejsce spoczynku żołnierzy niemieckich z okresu pierwszej wojny światowej”. Przed pomnikiem współczesna płyta kamienna bez napisów. Zachowało się kilka zarośnietych trawą i mchem, betonowych płyt nadgrobnych z odciśniętym krzyżem i prostokątnym wgłębieniem (przypuszczalnie po tabliczkach z nazwiskami).

Opracowanie:Arseniusz Artysiewicz
Data danych:2008-10-11
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BELTZER-UTFFZ.M.G.K. REG. 18---- -
BRANDT-MUSK.I.R. 128 3 K.---- -
DENKE-MUSK.I.R. 175 10 K.---- -
JACOBYARNOLDLEUTN. D. RES.INF.REG. 175 10 KOMP.1915-08-23--- -
JUSTA-MUSK.I.R. 128 3 K.---- -
PAGE-UTFFZ.I.R. 175 12 K.---- -
SCHULZ-RES.I.R. 128 3 K.---- -
THOM-GEFR.I.R. 175 1 K.---- -
VOSS-MUSK.I.R. 175 11 K.---- -


Powrót do strony głównej