Futoma


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Błażowa, pow. rzeszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Przy gółwnej drodze w miejscowości, nieco na wzniesieniu znajduje się kościół z biegnącą po lewej stonie wzdłuż płotu drogą do góry. Przy tej drodze w odległosci ok. 50 m od zabudowań kościoła znajduje się cmentarz z przodu z częścia starą nieużywana, zaś z tyłu jest część współczesna.
W części starej, zaniedbanej i nieużywanej znajdujemy stare groby, wsród nich jedyny grób z okresu I wś. jest to grób serbskiego jeńca wojennego - Michał Filipowiec ur. 1886 w Serbi, zmarł w 1918 r. wpobliskiej wsi Piątkowa.

Opracowanie:Maria Łopciuk
Data danych:2011-03-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FILIPOWICMICHAŁ--1918Piątkowa1886Serbia -


Powrót do strony głównej