Łomża II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Łomża, pow. m. Łomża
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - mogiła
Opis:

Grób z pomnikiem (zwieńczony orłem gotowym do lotu) Leona Kaliwody–Luczyńskiego, byłego komendanta POW i drużynowego ZHP. Zginął tragicznie w wieku 22 lat, podczas rozbrajania niemieckiego patrolu w dn. 11 listopada 1918 roku.

Opracowanie:Justyna B.
Data danych:2008-04-26
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KALIWODA-LUCZYŃSKILEONDRUŻYNOWY ZHP-1918-11-11--- -


Powrót do strony głównej