Mazury


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła żołnierzy niemieckich w Mazurach. Usytuowana jest po lewej stronie drogi prowadzącej z Mazur do Jabłoni Kościelnej. Mogiła jest ogrodzona drewnianym płotkiem, pośrodku stoi krzyż łaciński na kamiennym postumencie. Wokół krzyża rośnie pięć okazałych jałowców. Jeszcze kilkanaście lat temu znajdowały się tu tablice z inskrypcjami w jęz. niemieckim, niestety nic się nie zachowało. Prawdopodobnie pochowano w tym mjejscu 6-ciu żołnierzy.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat
Data danych:2008-04-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej