Jędrzejów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Po prawej stronie alejki prowadzącej od bocznego wejścia na tarasie są pozostałości kwater w postaci niewielkich pagórków ziemnych i wału od strony alejki wejściowej. Teren pochówków porośnięty jest trawą i drzewami. Z dwóch stron wygrodzony jest alejkami, z pozostałych stron są nowe pochówki, które zajęły część tereny dzielnicy cmentarza wojennego. Trzynaście kwater jest wyraźnie wyodrębnionych, na których jest 7 żeliwnych krzyży, jeden krzyż drewniany i dwa krzyże z patyków. Spoczywa tu prawdopodobnie 79 żołnierzy armii austro - węgierskiej oraz 3 legionistów. W okolicy spoczywało również 32 żołnierzy armii rosyjskiej, ale ich pochówki nie zachowały się. Pierwotnie dzielnicę wojenną założono w części prawosławnej cmentarza. Zlokalizowano tu kilkadziesiąt mogił z drewnianymi i żeliwnymi krzyżami oraz kamienną tablicą z napisami. W mogiłach przy kamiennych kopczykach pochowano oficerów. Krzyże są zardzewiałe, niektóre uszkodzone.

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GIMBELEDUARDJÄGERK.U.K.F.JAG.B.10  1915-03-10--- -
LEOPOLDJOSEFLDST.JAGER K.U.K.F JAG.B10 1915-05-05--- -
NIKOLAJCIKMATEUSZIVIL -1915-02-11--- -
WEBERJOHANNERS.RES.  K.U.K.J.R.49,1 K  1915-01-26--- -
WEISNGERKARLLDST.JAGER K.U.K.F.JAG.B10 1915-03-16--- -


Powrót do strony głównej