Pieńki-Żaki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Andrzejewo, pow. ostrowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz o pow. 0,02 ha. Pochowano na nim 80 niemieckich żołnierzy.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej