Szepietowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz o pow. 0,02 ha. Pochowano na nim 52 niemieckich i 39 rosyjskich żołnierzy.
Obiekt o konstrukcji dużego kopca otoczonego fosą. Zadbany - tablica informacyjna, żwirowa ścieżka i krzyż. Na kamieniu złocony napis: "52 Deutsche - 1915 - 39 Russen". Obok współczesny nagrobek poległego w bitwie pod Plewkami Polaka Leona Święcichowskiego.
Do cmentarza można dotrzeć jadąc z Wysokiego Mazowieckiego do Szepietowa, po prawej stronie drogi ok. 100m przed torami. Cmentarz dobrze widoczny, oznaczony tablicą.

Opracowanie:Szymon Reszewicz
Data danych:2010-08-14
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ŚWIĘCIOCHOWSKILEON--1915-08-12-1889-05-04- -


Powrót do strony głównej