Szypliszki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szypliszki, pow. suwalski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony po lewej stronie drogi z Suwałk do Szypliszek (ok. 2 km przed Szypliszkami, na końcu lasu). Obiekt o dużej powierzchni, otoczony drewnianym płotem. Obecnie trwają prace renowacyjne. Na cmentarzu zachowało się 114 płyt nagrobnych w formie krzyża wpisanego w kwadrat, oraz 2 tabliczki prostokątne. Ze względu na to, że wykonane są z betonu, inskrypcje są prawie nieczytelne. Wszystkie zachowane tablice ułożone są w rzędach z lewej strony cmentarza. Po stronie prawej nie ma żadnych widocznych śladów pochówków. Być może tam zlokalizowane były kwatery Rosjan. Czytelna tylko jedna inskrypcja.
Po zakończonej renowacji należy ponownie zwizytować ten obiekt, gdyż być może zostaną odtworzone imienne inskrypcje.

Opracowanie:Krzysztof Wielgat
Data danych:2008-04-07
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SALZMAN-MUSK.3K / IR 250---- -


Powrót do strony głównej