Chroberz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Złota, pow. pińczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - mogiła
Opis:

Mogiły żołnierzy 1914 - 1914 r. na cmentarzu katolickim.
W lewym górnym rogu cmentarza były dwa kopce ziemne ze ściętymi wierzchołkami. W kopcach luźno powtykane krzyże: w jednym dwa krzyże drewniane, dwa krzyże żeliwne i jeden z żelaznych rurek; w drugim trzy krzyże żeliwne rosyjskie i dwa drewniane łacińskie.
Spoczywa tu 149 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 93 rosyjskiej, w tym szczątki żołnierzy przeniesione w 1937 r. z cmentarza wojennego w Jurkowie. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała dwie mogiły masowe ( kopce ) oraz ponad 30 pojedynczych, obecnie już nie istniejących. Na mogiłach były drewniane krzyże z wyrytymi nazwiskami poległych.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej