Eustachów Mały


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopuszno, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej stronie szosy z Łopuszna do Małogoszcza, przed wsią Grabownica, w lasku pomiędzy polami. Założony na planie prostokąta (26 x 33 m), częściowo obwiedziony murem z łamanego kamienia. Wewnątrz słabo widoczne pozostałości 21 kwater. Cmentarz zarośnięty krzewami i drzewami, resztki rozsypującego się ogrodzenia.
Spoczywa tu 189 żołnierzy armii niemieckiej, głównie z 7, 23 i 133 Pułku Piechoty Landwery oraz 2 żołnierzy armii austrowęgierskiej, poległych w grudniu 1914 i od stycznia do maja 1915 r. Pierwotnie cmentarz obejmował 26 kwater, w których pochowano żołnierzy ekshumowanych i przeniesionych z okolic Łopuszna. W 1926 roku przeprowadzono remont cmentarza.
Poprawiono ogrodzenie, wprawiono nową bramkę drewnianą, na środku ustawiono duży, drewniany krzyż ze skrzynką, w której umieszczono wykaz poległych.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej