Gnieździska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopuszno, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz na tarasie (wys. 60 cm ) założony na planie prostokąta 12x22m.
Wewnątrz zachowane ślady siedmiu kwater w postaci niewielkich pagórków ziemnych. Cmentarz porośnięty trawą i krzewami jałowca, zarzucony kamieniami, dobrze widoczne pozostałości kamiennego ogrodzenia.
Spoczywa tu 65 żołnierzy armii niemieckiej, m. in. z 1, 6 i 46 Pułku Piechoty Landwery, poległych w grudniu 1914 i od stycznia do maja 1915 r. Pierwotnie cmentarz ogrodzony był kamiennym murkiem i obejmował 21 mogił z drewnianymi krzyżami.
W 1926 r. przeprowadzono remont cmentarza. Uzupełniono ogrodzenie i ustawiono duży drewniany krzyż ze skrzynką, w której umieszczono wykaz poległych. Obecnie nie ma śladu po skrzynce.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej