Jasień (świętokrz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopuszno, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest w lesie, na stoku przy polnej drodze skręcającej w lewo od drogi do Antonielowa, niezbyt widoczny w terenie. Założony na planie nieregularnym, ogrodzony resztkami muru kamiennego. Obejmuje cztery części wygodzone kamiennym murkiem i nasypami ziemnymi. Dwie części usypane na wyższym poziomie (ok. 70 cm), w jednej części mogiła i dół. Cmentarz zarośnięty trawą, krzewami i drzewami. Spoczywa tu 126 żołnierzy armii niemieckiej. m. in. z 2 i 7 Pułku Piechoty Landwery, poległych głównie w grudniu 1914 i w marcu 1915 roku. Cmentarz pierwotnie ogrodzony był kamiennym murkiem zawierał kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1926 r. wyremontowany, uzupełniono ogrodzenie i brakujące krzyże.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej