Korzecko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chęciny, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Teren cmentarza został zaorany w latach 50 ub. wieku przez okolicznych mieszkańców. Obecnie teren cmentarza został gęsto obsadzony młodymi drzewkami różnych gatunków. Nasadzenia zajmują obszar cmentarza (na planie kwadratu).
Cmentarz został założony podczas walk 1914-1915 roku. Pochowano tu 51 żołnierzy rosyjskich, prawdopodobnie 18 żołnierzy austro-węgierskich, 4 niemieckich i jednego Polaka z I Kadrowej. Cmentarz był położony w polach, ( podobno wykorzystano do tego duży dół na polu, wyrobisko piasku). 4 mogiły zbiorowe, dwie większe to Rosjanie, dwie mniejsze - pozostali. Na mogiłach rosyjskich duże drewniane krzyże z belek wyciągniętych z okolicznych okopów. Na krzyżach drewniane skrzynki na wykaz poległych. Prawdopodobnie była tam też wstawiona ikona. Na pozostałych dwóch mogiłach małe drewniane krzyże.
Do końca zachował się jeden krzyż prawosławny ze skrzynką, 4 mogiły i ogrodzenie. Pochowani tu żołnierze to Rosjanie polegli w potyczce pod Chojnami (na Wilkowej, na bagnety), pod Chęcinami, między nimi rosyjski artylerzysta, któremu pocisk urwał głowę - pochowany bez głowy. Grenadierzy z 10 i 11 pułku. Polski strzelec - legionista, według niektórych relacji został zabity przez okoliczną ludność w 1914 roku za to, że chciał rekwirować krowę. Inna wersja mówi, że zmarł z ran podczas marszu na Kielce. Austriacki kwatermistrz zasieczony szablami przez Kozaków we wsi. Dwóch austriackich huzarów zastrzelonych przez rosyjskiego snajpera. Niemcy zginęli, jadąc wozem by sprawdzić pociski, które nie wybuchły po jednym z ostrzałów. Zginęli, ostrzelani z armat przez Rosjan ze wsi. Austriacy w większości polegli w Korzecku i w Bolminie. Od szkoły w Korzecku, 500 m. w kierunku Podzamcza Chęcińskiego, naprzeciw mleczarni była willa w której był szpital wojenny, z niego pochowano kilku Austriaków i Rosjan. Jadąc szosą Chęciny-Podzamcze, w prawo drogą do wsi. Po minięciu skalistej góry po lewej stronie skręcić należy w polną drogę, około 200 m. Po lewej stronie łąka, miejsce cmentarza.
Brak nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej