Ludynia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krasocin, pow. włoszczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz jestza wsią, na skraju lasu, po prawej stronie polnej drogi w kierunku Włoszczowej. Założony na planie prostokąta (ok. 11 x 6,5 m) posiada ażurowe ogrodzenie z silikatowej cegły z drewnianą bramką.
Wewnątrz 9 kwater równej wielkości porośniętych trawą, na których krzyże z patyków. Z lewej strony, poza ogrodzeniem widoczny niewielki nasyp, z tyłu niewielki wał. Spoczywa tu 14 żołnierzy armii niemieckiej, głównie ze 133 Pułku Piechoty Landwery i 3 żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie cmentarz zajmował większy obszar. Ogrodzony byłB3 kamiennym murkiem, później żerdziami na słupach. Obejmował kilka mogił z drewnianymi krzyżami. W 1928 roku cmentarz wyremontowano. W czasie II wojny światowej pochowano tu prawdopodobnie kilkunastu żołnierzy armii niemieckiej. W końcu lat siedemdziesiątych wykonano obecne ogrodzenie cmentarza. W roku 2007 roku, z inicjatywy Mariana Sosnowskiego, cmentarz został uporżadkowany i odnowiony. Odbyła się uroczysta msza polowa, w czasie której cmentarz został poświęcony.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej