Małogoszcz I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr I.
Cmentarz usytuowany jest naprzeciwko budynku stacji kolejowej po lewej stronie drogi prowadzącej do Leśnicy, w lesie przy ścieżce. Założony został na planie prostokąta (9 x 10 m), obwiedziony kamiennym murkiem z przerwą na wejście. Wewnątrz znajdują się pozostałości dwóch kwater i resztki drewnianych krzyży. Ogrodzenie uszkodzone.
Spoczywa tu 12 żołnierzy armii niemieckiej poległych w okolicach stacji głównie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie cmentarz obejmował kilka kwater z drewnianymi krzyżami i tabliczkami z nazwiskami poległych. W drugiej połowie lat dwudziestych wyremontowano m.in. uzupełniono ogrodzenie i brakujące krzyże.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej