Małogoszcz II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr II.
Cmentarz położony jest w odległości ok. 150 m od budynku stacji kolejowej, po lewej stronie drogi do Leśnicy, w lesie. Założony na planie prostokąta (13 x 7 m), ogrodzony kamiennym murkiem wysokości ok. 60 cm: górne naroża wklęsłe, dolne wysunięte do przodu. Po prawej stronie dawnego wejścia od południa ( zachowane żelazne uchwyty bramki ) w ogrodzeniu była kapliczka z kamiennych ciosów wysokości ok. 160 cm. z półokrągłą niszą, nakryta daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Cmentarz silnie zarośnięty drzewami i krzewami, ogrodzenie i kapliczka w dużym stopniu uszkodzone. Spoczywa tu 17 żołnierzy armii niemieckiej i austriackiej poległych w grudniu 1914 roku. Pierwotnie cmentarz ogrodzony kamiennym murkiem z bramą obejmował kilka mogił z drewnianymi krzyżami, na których były tabliczki z nazwiskami poległych. Na środku stał duży drewniany krzyż.
W kapliczce umieszczono figurę Matki Boskiej. W drugiej połowie lat dwudziestych przeprowadzono remont cmentarza: naprawiono ogrodzenie, nadsypano mogiły i uzupełniono brakujące krzyże.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej