Małogoszcz III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr III.
Cmentarz znajduje się w lesie po prawej stronie starej drogi do Małogoszczy. Założony na planie prostokąta ( ok. 14 x 15 m ) , wygrodzony rowem i niewielkim wałem, na którym w rzadkich odstępach sosny. Wewnątrz 11 kwater w postaci niewielkich pagórków ziemnych. Spoczywa tu 45 żołnierzy armii niemieckiej i austriackiej poległych głownie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie cmentarz obejmował kilkanaście kwater z drewnianymi krzyżami. W 1926 roku kwatery ogrodzono żerdziami na słupach, na środku ustawiono duży drewniany krzyż z wykazem poległych. Teren cmentarza został oczyszczony z drzew, krzaków i dzikich zarośli. Cmentarz pokrywają paprocie, jest widoczny zarys cmentarza. Prawdopodobnie cmentarz będzie odbudowany.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej