Małogoszcz IV


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na południowym stoku wzgórza cmentarnego Babinek, łatwy do odnalezienia w terenie ( doprowadzają strzałki ). Został założony na planie prostokąta (11 x 13 m), obwiedziony jest kamiennym murkiem. Wewnątrz uporządkowany (2002 r.). Spoczywa tu 154 żołnierzy armii niemieckiej, 35 rosyjskiej i jeden austro - węgierskiej, poległych głównie w drugiej połowie grudnia 1914 roku. Część pochowanych żołnierzy przeniesiono na ten cmentarz w 1928 roku z rozrzuconych mogił w Małogoszczy i okolicach. W 1937 i 1938 złożono tu żołnierskie szczątki z cmentarzy wojennych w Bocheńcu oraz Woli Tesserowej. Pierwotnie cmentarz posiadał kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1928 roku został wyremontowany. Obecnie cmentarz jest odnowiony i zadbany.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej