Mieronice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony na stoku Góry Przeczki, na skraju lasu między polami, dobrze widoczny w terenie. Założony na planie prostokąta (10 x 11,5 m) ze ściętym dolnym prawym rogiem, ogrodzony kamiennym murkiem. Wewnątrz 4 kwatery różnej wielkości. Cmentarz silnie zarośnięty krzewami i trzema wielkimi sosnami. Spoczywa tu 14 żołnierzy armii niemieckiej poległych głównie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie cmentarz posiadał więcej mogił z drewnianymi krzyżami, na których umieszczono tabliczki z nazwiskami poległych. W drugiej połowie lat dwudziestych naprawiono uszkodzone ogrodzenie, nadsypano mogiły i uzupełniono brakujące krzyże.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej