Mzurowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sobków, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz po prawej stronie linii kolejowej Kielce-Kraków (w odległości ok. 300 m), w lesie. Założony na planie zbliżonym do prostokąta z zaokrągloną tylną częścią. Otoczony wałem i fosą z trzema przerwami na wejście. W tylnej części cmentarza nasyp (11 x 9 m, wys. ok. 1,5 m) ze ściętym wierzchołkiem. Przed nasypem i po jego bokach 15 kwater wyodrębnionych mchem. Na kilku kwaterach leżą krzyżyki z deseczek, na innych krzyże wysypane piaskiem. Cmentarz porośnięty jest krzewami i drzewami, m.in. jałowcem, sosną. Pochowanych jest tu prawdopodobnie kilkudziesięciu żołnierzy armii austrowęgierskiej i 1 legionista. Cmentarz jest zadbany, na wale otaczającym są wkopane betonowe słupki pomalowane na biało i czerwono. Widać że cmentarz bywa odwiedzany, są ślady palenia lampek i resztki kwiatów. Cmentarz jest bardzo dobrze widoczny w terenie, zwłaszcza od strony torów kolejowych.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej