Nagłowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - mogiły
Opis:

Mogiły żołnierzy 1914 r. i ofiar II wojny światowej na cmentarzu katolickim. Spoczywa tu 34 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych głównie w grudniu 1914 roku oraz ofiary terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej.
Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała 18 kwater i mogił wygrodzonych żerdziami na słupach i wałem. Obecnie pochyła płyta z lastryka, ujęta dwoma konstrukcjami imitującymi działa artyleryjskie.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej