Nowa Słupia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Słupia, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
Na lewo od alejki wejściowej, w środku cmentarza, wydzielona trzema alejkami i ścieżką dzielnica wojenna. W pięciu rzędach zgrupowane 94 żeliwne krzyże rosyjskie i łacińskie, oraz 10 żeliwnych tablic na betonowych podstawach. Teren częściowo zajęty przez nowe pochówki. Spoczywa tu 311 żołnierzy armii rosyjskiej, 106 niemieckiej i 56 austrowęgierskiej, w tym ekshumowani i przeniesieni w latach trzydziestych z cmentarzy wojennych w Czajęcicach i Starej Słupi. Pierwotnie dzielnica wojenna wygrodzona żeliwnymi kratami obejmowała większy teren. Na kilkudziesięciu mogiłach znajdowało się więcej żeliwnych krzyży i tablic. W 1926 r. mogiły uporządkowano oraz naprawiono i uzupełniono brakujące krzyże.

Dane uzupełnione o informacje z prywatnych dokumentów źródłowych

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Andrzej Olszewski
Data danych:2018-02-26
Nazwisk: 100

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ADRIANLUDWIGWEHRMANN L.J.R.57.6K. 1915-06-19--- -
BACHMANNBRUNOERS.RES. L.J.R.72.6K. 1915-06-23--- -
BALLOKFRANZERS.RES. L.J.R.23.7K.1915-05-19--- -
BARANSTANISL.OSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-17--- -
BEDNAREKJOSEFERS.RES L.J.R.23.5K.1915-05-19--- -
BEHRENDPAULERS.RES. L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
BLACHNIKKARLWEHRMANN L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
BLASZCZYKJOSEFWEHRMANN LDW.INFT.RGT. 23.7. 1915-05-19--- -
BOCKERMANNH.GEFREITER LDW.JNFT.RGT.72.9. 1915-05-19--- -
BOETHETHEODORGEFREITER L.KAV.R.2.2 1915-05-19--- -
BORELLYBERTHOLDGEFREITER L.J.R.72.1K. 1915-06-19--- -
BRATKOLUDWIGOSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-18--- -
CHRISTJOSEFERS.RES. LDW.JNFT.RGT.23.5.1915-05-19--- -
CIESLAKARLERS.RES. L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
DATUKAZWILJOSEFRUSSE GRCH.RGT.182 1915-05-??--- -
DREGERGEORGWEHRMANN L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
DUCKNERHEINRICHERS.RES. L.J.R.72.5K. 1915-05-19--- -
EBERTOTTOERS. RES. L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
EILWEISJOSEFOSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-19--- -
ERLEJOSEFERS. RES. L.J.R.23, 7 K.1915-05-19--- -
FEDOROWORMATOJRUSSE SIBIR.RGT.111.32 1915-05-??--- -
FIEOKTISTOWKIJANRUSSE GROCH. RGT.1821915-05-??--- -
FISCHERRUDOLFKRIEGSFRW. L.J.R.72, 3 K. 1915-06-14--- -
GABIGAMIECZYST.OSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-19--- -
GOIKVINCENZWEHRM. L.J.R.2, 8 K.1915-05-20--- -
GORNIKOTTOWEHRM. L.J.R.23, 6 K.1915-05-19--- -
GRESZCZUKALEXEYRUSSE GROCH.RGT.182 1915-05-??--- -
HARTMANGEORGLEUTNANT L.J.R.23.6K. 1915-05-19--- -
HASELMANN-OSTERR. K.U.K.J.R.84 1915-05-20--- -
HAUPTJOHANNUNTOFZZ. L.J.R.72.10K. 1915-05-18--- -
HEITMANNFRIED.WEHRMANN LDW.JNFT.RGT.72.9. 1915-05-19--- -
HOFFMANPAULERS.RES. L.J.R.23.6K. 1915-05-19--- -
JAHNPAULLDSTRM. L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
JASSIAKFRANZLDSTRM. L.J.R.72.7K. 1915-05-20--- -
JEGEREWFEDORRUSSE SIBIR.GDE.RGT.9 1915-05-??--- -
KAISER-OSTERR. K.U.K.J.R.84 1915-05-20--- -
KALDONEKEDMUNDWEHR. L.J.R.23.6K. 1915-05-19--- -
KAWAJOHANNOSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-17--- -
KIENAZAUGUSTUNTOFFZ. L.J.R.23.6K.1915-05-19--- -
KLEBERTFRIEDR.LDSTRM. LDW.JNF.RT.72.91915-05-19--- -
KLEINJULIUSERS.RES. L.J.R.72.10K. 1915-05-19--- -
KLUCKOWPAULWEHRMANN L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
KOHLMANNFIEDRICHGEFREITER L.J.R.57.6K. 1915-06-19--- -
KOPPEHLOTTOERS.RES. L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
KORNEMANNHERMANNGEFREITER L.J.R.72.10K. 1915-05-18--- -
KORTLEBENFRIED.LDSTRM. L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
KOSSYTORZPETERWEHRMANN L.J.R.23.5. 1915-05-19--- -
KOSTOWSKILUDWIGOSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-18--- -
KOVACSFRANZJNFANT. K.U.K.J.R.12.1K. 1914-11-??--- -
KOWALREINHOLDERS.RES. L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
KREJUOSTERR.-FELDJAGER BTL.17 1915-05-01--- -
KURTHFRIEDRICHLDSTRM L.J.R.72.9. 1915-05-19--- -
KURTZPAULWEHRMANN L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
LABOUREURJOSEFKRIEGSFRW. L.J.R.72.1K. 1915-06-19--- -
LAZARWILHELMWEHRMANN L.J.R.23.1K. 1915-05-23--- -
LUBMAYERARNOOBERLEUTN. L.J.R.23.7K. 1915-05-19--- -
LUDLEYAUGUSTLDSTRM. L.J.R.72.9.1915-05-19--- -
LUKASZAITYSBOLESLAW--1914-10-20--- -
MAKSYMOWDYMITREJRUSSE GROCH.RGT.182 1915-05-??--- -
MALCHEREKALOISGEFREITER L.J.R.23.6K. 1915-05-19--- -
MATZIOLURBANERS.RES. L.J.R.23.8K. 1915-05-20--- -
MAYEREDUARDERS.RES. L.J.R.72.3K. 1915-06-19--- -
MICHAJLOWLEONTYRUSS. GROCH.RGT.182 1915-05-??--- -
MIKIEJEWDYMITREIRUSSE SIBIR.GDE.RGT.9 1915-05-??--- -
MULEROTTOKRIEGSFRW. L.J.R.72.10K. 1915-05-20--- -
MYSLIWCZYKAUGUSTERS.RES. LDW.JNFT.RGT.23.7. 1915-05-19NOWA SŁUPIA1889-08-14GLIWICE ŁABĘDY -
NOWAKKONRADERS.RES. L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
OPPERHALSKIA.WEHRMANN L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
OTTEUGENKRIEGSFRW. L.J.R.72.3K. 1915-06-19--- -
PENCZUKNIK.JERZYRUSSE GROCH.R.182.10 R 1915-05-??--- -
PETAKBORYS--1914-10-20--- -
POPPJOHANNERS.RSE. L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
PROHASKAFRANZOSTER. K.U.K.J..84 1915-05-19--- -
PRUSSFRIEDRICHWEHRMANN L.J.R.72.9. 1915-05-19--- -
PRZYBILLOKJOHANNGEFREITER L.J.R.23.6K. 1915-03-19--- -
REICHMANNA.GEFREITER LDW.JNFT.RGT.2.5. 1915-05-19--- -
REIHEEMILLDSTRM. L.J.R.72.9. 1915-05-19--- -
ROŻEKJOSEFLDSTRM. L.J.R.72.7K. 1915-05-26--- -
RUSCHKEWILHELMGEFREITER L.J.R.72.12K. 1915-05-19--- -
SAWRYTJOSZKOGEFREITER -1914-10-20--- -
SCHELIGAVALENTINWEHRM. L.J.R.23.6K. 1915-05-19--- -
SCHMELZERFRANZLDSTRM. L.J.R.72.9K. 1915-05-19--- -
SCHUMRICHPAULSCHÜTZEM.G.K.L.J.R.72 ---- -
SMAGOWICZKONST.OSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-17--- -
SOWAALEXANDERWEHRMANN L.J.R.23.7.1915-05-19--- -
SPINRZYKTHOMASWEHRMANN L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
STRUGALLAJ.WEHRMANN L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
SUCCOWKARLLDSTRM. L.J.R.72.10K. 1915-05-20--- -
SWADZBAFRANZWEHRMANN L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
SZLOSEKSTANISL.OSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-19--- -
TANNHAUSERW.UNTEROFFIZIER L.J.R.23.5.1915-05-19--- -
TIMOSZEWJANRUSSE GROCH.RGT.182 1915-05-??--- -
TULEJALADISLAUSOSTERR. K.U.K.J.R.57 1914-11-17--- -
WEBERFRIEDRICHERS.RES. LJ.R.23.5. 1915-05-19--- -
WLOKAFRANZERS.RES. L.J.R.23.5K.1915-05-19--- -
WODARCZYKB.WEHRMANN L.J.R.23.7. 1915-05-19--- -
WOPYLKOJ.ANDREIGEFREITER JNF.RGT.184 1915-05-??--- -
WURZLANTONOSTERR. K.U.K.J.R.84 1915-05-20--- -
ZELLOCK...ORWEHRMANN?---- -
ZIMONFRANZERS.RES.L.J.R.23, 6 K. 1915-05-19--- -


Powrót do strony głównej