Nowa Wieś I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz za wsią po prawej stronie drogi do Karsznic, za lasem. Widoczny między polami w postaci wyodrębnionej kępy zieleni z wielkim dębem. Założony na planie prostokąta z zaokrąglonym jednym bokiem, otoczony kamiennym murkiem. O dąb był oparty drewniany krzyż, na którego poprzecznym ramieniu wyryty był napis: "PRO PATRIA", niżej na pionowym ramieniu: "L. Poleg. 42". Cmentarz zarośnięty krzewami, sosną i wielkim dębem. Pierwotnie cmentarz ogrodzony był kamiennym murkiem z drewnianą bramką i obejmował kilka mogił. W 1926 roku został wyremontowany. Spoczywa tu 75 żołnierzy armii niemieckiej poległych głównie w grudniu 1914 roku
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej