Nowa Wieś II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz w lesie sosnowym nad Nidą na stoku opadającym w kierunku podmokłych łąk, w pobliżu końca kolektora cementowni "Małogoszcz" wpadającego do Nidy. W rzędzie 5 kwater porośniętych trawą i kilkoma sosnami. Na jednej kwaterze drewniany krzyż z daszkiem. o który oparta żeliwna figura Chrystusa. Pierwotnie cmentarz posiadał drewniane ogrodzenie z bramką. W drugiej połowie lat dwudziestych wyremontowany.
Spoczywa tu 18 żołnierzy armii niemieckiej, 3 austrowęgierskiej i 1 rosyjskiej, poległych głównie w grudniu 1914 roku.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej