Opatowiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Opatowiec, pow. kazimierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1914.
Cmentarz położony jest po lewej stronie szosy Nowy Korczyn - Opatowiec na zapleczu budynku mieszczącego Nadzór Wodny w Opatowcu. Usytuowany na placu wygrodzonym siatką z metalową bramką i częściowo drewnianym płotem. Założony na planie zbliżonym do elipsy, wygrodzony fosą i wałem ziemnym. Na środku kopiec ze ściętym wierzchołkiem, na którym stał drewniany krzyż o wys. ok. 3,5 m. Cmentarz porośnięty trawą. Pochowano tu 501 żołnierzy armii austrowęgierskiej i 336 rosyjskiej, w tym ekshumowanych i przeniesionych w 1937 r. z cmentarzy w Charbinowicach i Czarkowach. Prawdopodobnie spoczywa tu również 2 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 roku. Pierwotnie na kopcu umieszczono drewniany krzyż nakryty daszkiem. Na jego poprzecznym ramieniu i czterech belkach poniżej wyryto napisy: ''PRO PATRIA, HIER RUCHEN VEREINT, 87 OSTERR.- UNGARN., 75 RUSSEN, 1914 - 1915''. Między kopcem a wałem były mogiły z drewnianymi krzyżami, na których wyryto nazwiska poległych.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej