Raków I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Raków, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
W południowo - zachodnim rogu cmentarza pod murem, na końcu alejki wejściowej kwatera (5,5 x 4 m). Kwatera w ogrodzeniu z kamiennych płyt spiętych żelaznymi klamrami. W ogrodzeniu 4 mogiły usypane z piasku, na jednej krzyż. Spoczywa tu 24 żołnierzy armii austrowęgierskiej i 1 rosyjskiej. Pierwotnie na mogiłach znajdowały się drewniane krzyże.

Opracowanie:Maciej Terek
Data danych:2008-03-31
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej