Raków II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Raków, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz żydowski - mogiła
Opis:

Mogiła żołnierza 1914 - 1915 r. na cmentarzu żydowskim.
Mogiła nie zachowana. Pochowano w niej żołnierza armii austrowęgierskiej, prawdopodobnie wyznania mojżeszowego. Obecnie teren cmentarza zdewastowany.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej