Rembieszyce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - mogiła
Opis:

Mogiła żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
Po prawej stronie głównej alejki, pod wielką sosną, betonowa płyta (130 x 230 cm) zarośnięta krzewami. W rogach 4 kamienne słupki. Według miejscowych informacji spoczywa tu 3 żołnierzy armii niemieckiej i 1 austrowęgierskiej.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej