Skalbmierz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz żołnierzy 1914 - 1915 r. i 1939 - 1944 r. w obrębie cmentarza katolickiego.
Cmentarz założony w górnej (południowo - zachodniej) części cmentarza katolickiego, na prawo od alejki. Zawiera 10 podłużnych kwater i 7 mogił z przodu. Z tyłu, przy ogrodzeniu nasyp ziemny na planie prostokąta (20 x 5,5 m) ze stromo ściętymi bokami. Na nasypie dwa cementowe krzyże. Nasyp jest jedyną widoczną pozostałością pierwotnego cmentarza z I wojny. Przed nasypem kwatery i mogiły obwiedzione betonowym krawężnikiem, przestrzeń między nimi oraz boki wyłożone płytami chodnikowymi. Na kwaterach betonowe krzyże oraz pomnik, bliżej nasypu niewielki obelisk. Pomnik w formie obelisku, zwieńczonego stylizowanym orłem.
Spoczywa tu 263 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 43 rosyjskiej, poległych w 1914 - 1915 r. Cmentarz urządzono prawdopodobnie w 1918 r. na planie zbliżonym do strzelnicy. Z trzech stron obwiedziono go wałem, z którego zachowała się tylna część (nasyp). Wewnątrz znajdowały się kwatery z drewniany mi krzyżami. Po II wojnie światowej na miejscu pochówków z wojny zlokalizowano kwatery żołnierzy 1939 r. oraz ruchu oporu. W 1987 r. działacze z Koła Terenowego Stronnictwa Demokratycznego w Skalbmierzu umieścili na nasypie brzozowy krzyż z tabliczką, na której napis:
CIENIOM
BOHATERÓW
POLEGŁYCH
W WALCE
O NIEPODLEGŁOŚĆ
1914 - 1918
1939 - 1945.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej