Snochowie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łopuszno, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz położony jest po lewej stronie drogi Snochowice - Korczyn, w lesie na wzniesieniu. Założony na planie kwadratu (ok. 30 x 30 m), obejmuje 18 kwater. Kwatery zgrupowane są w dwóch rzędach, z alejką pośrodku, jedna większa kwatera po prawej stronie. Kwatery są słabo widoczne, porośnięte krzewami i drzewami. Spoczywa tu 280 żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie na kwaterach stały drewniane krzyże. W 1927 roku cmentarz wyremontowano: nadsypano mogiły i ogrodzono żerdziami na słupach, na środku ustawiono duży drewniany krzyż z wykazem poległych. W czasie II wojny prawdopodobnie pochowano tu kilku żołnierzy armii niemieckiej.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej