Sokołów Dolny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sobków, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz położony jest na skraju lasu, po prawej stronie linii kolejowej Kielce - Jędrzejów, w odległości ok. 25 metrów od toru. W przeważającej części zajęty przez kopiec ziemny o obwodzie ok. 45 m i wysokości ok. 2,5 m, na którym stoją krzyże. U stóp kopca od strony drogi jest kilka pagórków ziemnych, pierwotnie być może mogił. Cmentarz porośnięty jest trawą. Prawdopodobnie spoczywają tu żołnierze armii austrowęgierskiej i rosyjskiej. W 1984 roku z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym usypano na wierzchołku kopca kopczyk z kamieni, na którym ustawiono krzyż brzozowy.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej