Tumlin-Wykień


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miedziana Góra, pow. kielecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Kwatera i płyta żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
Na lewo od wejścia w rogu cmentarza jest zlokalizowana kwatera (6.3 x 2 m) w obramieniu z czerwonego piaskowca. Obok przy murze była zarośnięta murawą płyta z czerwonego piaskowca, na której wyryty był napis z nazwiskami.
Spoczywa tu 20 żołnierzy armii rosyjskiej i 8 niemieckiej. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała ok.10 mogił z drewnianymi krzyżami. W 1927 r. krzyże odnowiono, między mogiłami poległych postawiono duży drewniany krzyż z wykazem poległych.

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2008-03-15
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FUSSELREINHOLD-LJR 71915-05-15--- -
HEMMERLINGC.-LJR 461915-05-13--- -
KACZALARICHARD-LJR 371915-05-13--- -
LIERSCHGEORG-LJR 461915-05-13--- -
MEYERERNST-LJR 461915-05-13--- -
NEUMANNWILH-LJR 461915-05-13--- -
PASCHKEOTTO-LJR 461915-05-13--- -
PEUKEALBERT-LJR 461915-05-13--- -


Powrót do strony głównej