Włoszczowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
W głębi cmentarza, na prawo od głównej alejki, przy ścieżce kwatera w betonowym obramieniu. Na kwaterze leży cementowa płyta, jeszcze w latach osiemdziesiątych był na niej wyryty napis:
NIEZNANYM ŻOŁNIERZOM
POZNANIAKOM
ZW. STRZELECKI
1914 -1934
Kwatera stanowi pozostałość większej dzielnicy wojennej, położonej pod murem cmentarza (obecnie nie istniejącym). W czterech rzędach zgrupowano kilkadziesiąt mogił, na których ustawiono drewniane i żeliwne krzyże. W 1929 r. mogiły nadsypano i ustawiono żeliwne krzyże z zapasów pozostawionych w miejscowym magazynie.Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki, został tylko ten jeden krzyż.
Spoczywa tu 183 żołnierzy armi niemieckiej, 178 rosyjskiej i 19 austrowęgierskiej, w tym ekshumowani w drugiej połowie lat trzydziestych z cmentarzy wojennych w Lipiu B, Mieczynie, Sułkowie, i Włoszczowej - Gorajku.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej