Wodzisław


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim starym.
W końcu cmentarza, na lewo od głównej alejki, trzy kwatery w cementowych obramowaniach (5 x 2 m). Kwatery trójdzielne, na przedniej kwaterze stojąca płyta z lastryka, na tylnej był betonowy krzyżyk. Spoczywa tu 257 żołnierzy armii austrowęgierskiej, 5 rosyjskiej i 3 niemieckiej. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała większy obszar cmentarza, obecnie zarośnięty chaszczami i krzakami.
Brak zachowanych nazwisk.
(foto: Krystyna Lagierska, Dariusz Nowiński)

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BANKIEWICZ-SKAUTCZESŁAWKPR.1 P. UŁ. LEG. POL.1915-11-01POD KOSZYSZCZAMI NAD STYREM1896-07-09- -


Powrót do strony głównej