Żarczyce Duże I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. nr I.
Cmentarz przeniesiony. Założony we wsi, ogrodzony drutem na słupach, obejmował kilka mogił z drewnianymi krzyżami i duży krzyż ustawiony na środku. W 1928 roku cmentarz wyremontowano. Pochowanych było tu 39 żołnierzy armii niemieckiej, ekshumowanych w latach trzydziestych i przeniesionych na cmentarz wojenny nr II w Żarczycach Dużych.
Brak zachowanych nazwisk

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej