Żarczyce Duże II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Małogoszcz, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. nr II.
Cmentarz położony jest po lewej stronie drogi skręcającej od szosy, przy remizie strażackiej. Usytuowany na skraju lasu na terasie (wys. ok. 60 cm) na planie prostokąta (12,5 x 7 m). Obejmuje 9 kwater różnej wielkości, na 5 kwaterach krzyże z brzozowych gałęzi. Na kwaterze od strony pola drewniany profilowany krzyż z niewielkim daszkiem nad żeliwną figurą Chrystusa. Cmentarz porośnięty trawą, krzewami róży i sosnami. Spoczywa tu 52 żołnierzy armii niemieckiej poległych w grudniu 1914 i od stycznia do marca 1915 roku, wśród nich szczątki żołnierzy ekshumowanych i przeniesionych w latach trzydziestych z cmentarza wojennego nr I w Żarczycach Dużych. Pierwotnie cmentarz obejmował dwie kwatery wygrodzone kamiennym murkiem. W 1928 roku wyremontowany, m.in. wykonano nowe ogrodzenie, ustawiono drewniane krzyże na kwaterach oraz jeden duży krzyż z wykazem poległych. Obecnie cmentarz jest bardzo zadbany i odwiedzany. Według leciwej mieszkanki jednego z okolicznych domów, na cmentarzu tym pochowano, w miejscu gdzie leżą kamienie, dwóch członków powojennego podziemia zastrzelonych przez UB.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej