Szadek I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Szadek, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - kwatera
Opis:

Kwatera wojenna na dawnym cmentarzu ewangelickim. Cmentarz znajduje się na małym pagórku obok starego cmentarza parafialnego w Szadku (pw. św. Wawrzyńca).
Według zachowanych dokumentów archiwalnych na cmentarzu pochowano 30 żolnierzy niemieckich, 4 austriackich i 2 rosyjskich.
(Źródło: K. Milewska, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2005, tom 5, str. 156-160)

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-09
Nazwisk: 24

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DITRICHOSKARERS. RES.1 KOMP. ERS. BATL. RES. INF. RGT. 191914-11-21--- -
FICKERALFRED--1914-11-21--- -
GINDERAJAKOB--1914-12-08--- -
GOTTHEITOTTO--1914-10-30--- -
HENNIGMAX--1914-12-09--- -
HERFERTKARL--1914-12-09--- -
HEYNEOTTOGRENADIER2 KOMP. ERS. BATL. GREN. LANDW. RGT. 1001914-12-07--- -
HIRTEREINHOLD--1914-11-21--- -
KONIECZNYANTONLANDSTURM.2 KOMP. LDSTRM. INF. BATL. SAMTER1914-12-06--- -
KOSLICK-UNTEROFFZINF. RGT. 191914-11--- -
LEIFLEONARD--1914-12-04--- -
LUKASZCZYKSTANISL.ERS. RES.7 KOMP. INF. RGT. 1 BRIG. DOUSSIN1914-11-22--- -
MLYNCZAKSTANISLAUS--1914-12-04--- -
NIKOLAUSERSNT--1914-11-21--- -
OLBORTALOIS--1914-11-25--- AUSTRIAK
PLASKAREWICZOZIPOWICZ--1914-10-28--- -
POESKEPAULRES.FESTUNGS MASCH. GEW. ABT. 61914-12-09--- -
PUSCHPAUL--1914-12-02--- -
RAABEERNST--1914-11-19--- -
TENNERALBIN--1914-11-21--- -
TITZEADOLF--1914-11-19--- -
TOMCZYKALBERT--1914-12-07--- -
ZIELINAGEORG--1914-11-25--- AUSTRIAK
ZIEMLIACZEWSKINIKOLAI------ -Powrót do strony głównej