Suchoczasy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła niezachowana. Pierwotnie położona przy drodze Szadek-Zduńska Wola. Przed 1930 r. szczątki 1 niemieckiego żołnierza przeniesiono do Szadkowic.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2012-01-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHÖLZELWILIBALDKRIEGSFREIW.5-ESK.LEIB-KÜRASS.RGT. 11914-11-28--- -


Powrót do strony głównej