Jamy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Grabów, pow. łęczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W połowie drogi między Grabowem a Drzewcami znajduje się kompleks leśny. W samym jego środku, przy leśnej drodze z Jam w kierunku wschodnim na Polamy i Biesiekiery, znajduje się dobrze widoczna pojedyncza mogiła żołnierzy poległych w walkach w 1914 r. Według przekazów w mogile pochowano żołnierza polskiego i rosyjskiego [wg Bolesława Solarskiego w: "Wielka wojna o ziemię obiecaną" pod red. Piotra Wernera]. Lastrykowy grób wykonano w 1999 r.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2011-07-23
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej