Ślądkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dłutów, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zachowane jedynie 3 stojące nagrobki i w innym miejscu jeden leżący. Pochowano tu prawdopodobnie 19 żołnierzy rosyjskich.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Bogdan Miszczak
Data danych:2015-10-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej