Modliborzyce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Baćkowice, pow. opatowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na trasie Opatów - Łagów, około 1,5 km od miejscowości Gołoszyce przy drodze gruntowej do wsi Bukowiany. Prowadzi do niego dobrze widoczna aleja lipowa.
Cmentarz założony na skraju lasu, na planie nieregularnego prostokąta (dł. 25 m, szer. 14 i 17 m). Pod jego budowę wykorzystano pole dworskie p. Leszczyńskiego. Pierwotnie ogrodzony wałem ziemnym o szerokości 1,5 m i głębokości 1 m. Na obwodzie obsadzony lipami. Składał się z 10 mogił masowych, 1 duży krzyż o wysokości 3 m w centralnej części cmentarza.
Pochowanych było 5 legionistów, 76 żołnierzy austro-węgierskich i 69 rosyjskich. W 1933 r. do Gołoszyc przeniesiono szczątki 149 poległych z Piórkowa. W chwili obecnej na cmentarzu spoczywa 299 zabitych. W pierwszym kwartale 1939 roku w Gołoszycach bezskutecznie poszukiwano wymienionych legionistów w celu przeniesienia ich do Gór Pęchowskich.
Aktualny układ cmentarza zbliżony jest do międzywojennego. Istnieje 12 mogił masowych różnej wielkości. Ocalało 22 krzyże przeniesione z Piórkowa. Na kilkunastu zachowały się resztki wykrytych napisów. Cmentarz znajduje się pod opieką uczniów naszej szkoły i Urzędu Gminy w Baćkowicach. W latach dziewięćdziesiątych wykonano ogrodzenie z 12 słupów ceglanych połączonych żerdziami drewnianymi. Ustawiono 21 nowych krzyży drewnianych z daszkami.
[źródło: strona szkoły w Modliborzycach]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej