Janinów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeziny, pow. brzeziński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Miejsce po dawnym cmentarzu wojennym zlokalizowane w Janinowie, przy drodze Stryków - Brzeziny, obok leśniczówki Janinów.
Miejsce pochówku żołnierzy niemieckich i rozyjskich poległych w czasie "Operacji Łódzkiej" w okresie 16.11 - 6.12.1914 roku.
Ilość poległych nie ustalona, prawdopodobnie zostali jeszcze przed II wojną ekshumowani i przeniesieni na cmentarz koło Poćwiardówki.
Brak zachowanych śladów mogił. Brak nazwisk.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2008-03-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej