Ostrowy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowe Ostrowy, pow. kutnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Pomnik poświęcony żołnierzom poległym w czasie IWS. Znajduje się on po prawej stronie, przy trasie Łódź-Gdańsk, ok. 1km od głównego wjazdu do miejscowości Ostrowy. Podstawa pomnika betonowa. W podstawie wmurowana jest stalowa tabliczka z namalowanym napisem:
"Tu spoczywają bezimienni wojownicy Polacy - Niemcy - Rosjanie Polegli w walkach o wyzwolenie w latach 191... - 1918 Cześć ich pamieci"
Na podstawie znajduje się granitowy kamień z wyrytym krzyżem maltańskim. Pod krzyżem znajduje się napis:
"Ruhest 3tte deutscher Helden Jnf. Rgt. 18 59, 147, 191"
Wokół pomnika znajduje się chodnik z betonowych płyt. Dojście do pomnika również chodnikiem z betonowych płyt. Wokół pomnika ułożonych jest 6 kamieni granitowych (4 z nich posiadają napisy: "18. deutsche Krieger", "33. russische Krieger", "33. russische Krieger", "15. deutsche Krieger", pozostałe dwa kamienie posiadają ślady po tablicach).

Opracowanie:Paweł Gorząd
Data danych:2008-04-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej