Ruda Maleniecka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej stronie szosy do Piotrkowa naprzeciw szkoły podstawowej, założony na planie prostokąta ( 19 x 16 m. ).Ogrodzony z dwóch stron siatką, z pozostałych drewnianym płotem. Od strony szosy bramka z metalowych prętów z napisem: ROK 1914. Wewnątrz w 5 rzędach 21 mogił w postaci pagórków ziemnych. W lewym narożniku od strony szosy była większa i wyższa mogiła z drewnianym krzyżem. Na mogiłach było 17 drewnianych krzyży rosyjskich, 2 łacińskie i 2 tablice z blaszanymi daszkami. Na krzyżach pierwotnie były napisy. Cmentarz porośnięty trawą. Spoczywa tu 35 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 niemieckiej i 1 austrowęgierskiej. Pierwotnie cmentarz obejmował ok. 30 mogił z drewnianym krzyżami i tablicami. W okresie międzywojennym był pod opieką miejscowej szkoły, której uczniowie usypali ''Mogiłę Nieznanego żołnierza''. W 1928 r. cmentarz wyremontowano, nadsypano mogiły, zakonserwowano krzyże i tablice oraz naprawiono drewniane ogrodzenie.
Obecnie brak już śladów napisów.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ROSŁAKOW...KORYGREND.GREND.MOSK... 1914-12-16--- -
DIACZENKO?KGREND.TAURYCZER GREND.R... 1914-12-07--- -
MASZKOWALEXANDERGEFR-1915-02-10--- -
GRYGONOSZANDREJGREND.GREND.MOSK.G.R.8 1915-01-02--- -
GURLOWO-ANGRIGOR?GREND.GREN...IB GARDE R. 6 1915-03-23--- -
GRYGORIEWAROSTYN FIODOR------ -
LEWICKIPAWEL?ENADIER ----- -
MOROZOWPETERGREND.TAWRYCZER GR. GR 6 1914-04-05--- -
JEGOROWPIOTRKOMDT.D.TELEF.ABT. 1915-01-09--- -


Powrót do strony głównej