Żabin II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Banie Mazurskie, pow. gołdapski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich. Zlokalizowany jest w polu w odległości 150m od cmentarza komunalnego. Ustawiono tam duży prawosławny krzyż z niewidocznymi już napisami.
Max Dehnen podaje, że w tych okolicach znajdowały się dwa miejsca ze 102 i 140 rosyjskimi mogiłami. Fotka dotyczy tablicy pod krzyżem, na której kiedyś był napis.

Opracowanie:Wolhynien
Data danych:2008-03-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej