Brok


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Brok, pow. ostrowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W gminie Brok, pow. Ostrów Mazowiecka przy trasie nr 694 (między Porębą a Brokiem - ok. 5 km przed Brokiem) jest cmentarz poległych z I wojny światowej.
Według miejscowych przekazów na cmentarzu pochowani są żołnierze niemieccy i rosyjscy. Również od miejscowych mieszkańców wiadomo, iż jeszcze przed II wojną na cmentarzu znajdowały się nagrobne krzyże.
Obecnie uporządkowano teren cmentarza i wzniesiono pamiątkowy monument.

Opracowanie:Waldemar Badurek
Data danych:2008-03-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej