Siedliska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wydminy, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W dwóch kwaterach na cmentarzu ewangelickim spoczywa nieznana liczba żołnierzy rosyjskich poległych na przełomie 1914-15 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej